Puheterapiapalvelut

Tarjoan puheterapeutin tutkimuksia ja yksilöpuheterapiaa

 • lapsille
 • nuorille
 • aikuisille
 • lukemis- ja kirjoittamistaitojen testausta (nuoret ja aikuiset)
 • pääasiassa vastaanotolla mutta myös jonkin verran asiakkaan lähiympäristössä Tampereen tai lähikuntien alueella

Tarjoan puheterapiaa pienessä ryhmässä

 • änkyttäville nuorille ja aikuisille vastaanotolla

Puheterapiaan ohjautuminen

Yksityiseen puheterapiaan voi hakeutua esimerkiksi omasta kunnasta tai sairaalasta saadun maksusitoumuksen kanssa. Tällöin puheterapiasta aiheutuvat kustannukset korvaa kunta tai sairaala. Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta voi saada henkilö, jolla on sairauden tai vamman ja siihen liittyvän suoritus- tai osallistumisrajoitteen vuoksi huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoissa. Molemmissa edellä mainituissa tapauksissa puheen ja kielen ongelmia on jo tutkittu joko omassa kunnassa tai sairaalassa. Puheterapiaan voi hakeutua myös itse maksaen ja joissakin tapauksissa vakuutusyhtiö saattaa korvata puheterapeuttisen kuntoutuksen.

Kuntoutan asiakkaita, joilla on

 • dyspraksia

 • kielellinen erityisvaikeus

 • kehitysvammaisuuteen liittyviä kielen ja puheen ongelmia

 • oraalimotoriikan ongelmia ja syömisvaikeuksia
 • vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia
 • viivästynyt puheen ja kielen kehitys
 • änkytys
 • 
äännevirhe/äännevirheitä

Puheterapiassa

Alkuvaiheessa arvioidaan asiakkaan tilanne ja ongelman luonne sekä tehdään tarvittaessa lisätutkimuksia. Sen jälkeen tehdään terapiasuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Puheterapiajaksojen kesto ja käyntitiheys vaihtelevat ongelmasta riippuen. Käytetyt menetelmät voivat olla kuvien käytön opettelua, kommunikaatiokansion käytön harjoittelua, viittomien käyttöä puheen tukena, kuuntelun harjoittelua, piirtämistä, laulamista, pelaamista, leikkiä, kasvojen ja suualueen sensoriikan ja motoriikan harjaannuttamista (esim. OPT-menetelmällä), manuaalista kasvojen käsittelyä (esim. Castillo-Moralesin kehittämällä menetelmällä), kosketusvihjeiden käyttöä puheen selkeyttämiseksi. Menetelmät vaihtelevat asiakkaan tarpeen ja ongelman luonteen mukaan. Asiakkaan kanssa voidaan myös käydä tarvittaessa terapiatilan ulkopuolella harjoittelemassa opittuja taitoja. Lasten kohdalla vanhempien ohjaaminen ja tukeminen on oleellinen osa puheterapiaa.

Puheterapeutti Paula Salovaara | Rautatienkatu 20 C 16, 33100 Tampere | 045 125 3670 | Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.