Mitä puheterapia on

Puheterapiassa ennalta ehkäistään, tutkitaan ja kuntoutetaan puheen, kielen, kommunikaation, äänen, nielemisen ja syömisen toimintahäiriöitä. Puheterapialla voidaan ehkäistä ennalta ja kuntouttaa myös lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia. Tarve puheterapiaan voi lapsilla ilmetä esimerkiksi hitaana, viivästyneenä puheen kehityksenä, kielellisenä erityisvaikeutena (aikaisempi nimitys dysfasia), erittäin epäselvänä puheen tuottona, äännevirheinä tavallisimmin r-, s-, k-äänteiden puuttumisena tai virheinä taikka puheen rytmin häiriönä kuten änkytyksenä. Myös kuulovammoihin liittyviä kommunikoinnin vaikeuksia hoidetaan puheterapiassa.

Aikuisilla puheterapiaa tarvitaan useimmiten vammautumisen tai eri sairauksien aiheuttamien häiriöiden vuoksi. Näitä ovat esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöiden seurauksina ilmenevät afasiat, nielemisen ongelmat ja dysartria ja erilaisiin eteneviin neurologisiin sairauksiin liittyvät kommunikoinnin vaikeudet. Lisäksi äänen ongelmia ja puheen rytmin ongelmia kuten änkytystä ja sokellusta hoidetaan myös aikuisiällä puheterapiassa.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta.

Puheterapia

Puheterapeutti

Puheterapeutti on yliopistossa filosofian maisterin (pääaineena logopedia) tutkinnon suorittanut terveydenhuollon ammattihenkilö. Puheterapeutti-nimikettä voi käyttää ja puheterapeutin ammatissa toimia vain Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) laillistama edellä mainitun tutkinnon suorittanut henkilö. Suomen Puheterapeuttiliiton jäsenet täyttävät nämä ehdot. Puheterapeutteja koulutetaan Helsingin, Oulun, Turun ja Tampereen yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Laillistettuja puheterapeutteja on Suomessa n. 1500.

Puheterapeutteja toimii perusterveydenhuollon piirissä terveyskeskuksissa ja erikoissairaanhoidossa keskussairaaloissa sekä yliopistosairaaloissa. Puheterapeutteja työskentelee myös joissakin erityiskouluissa ja kuntoutuslaitoksissa. Yksityisenä ammatinharjoittana puheterapeutit työskentelevät pääosin omilla vastaanotoillaan, yhteisvastaanotoilla tai lääkäriasemilla.

Puheterapeutti Paula Salovaara | Rautatienkatu 20 C 16, 33100 Tampere | 045 125 3670 | Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.